Una entitat bancària retorna 400 mil euros al consistori

Una segona sentència amb data de dia 2 de desembre de 2016 torna a donar la raó a l’Ajuntament de Son Servera i obliga una entitat bancària a retornar la quantitat aproximada de 388.485,90 euros més interessos de 15.177,34, que suposen la xifra de 403.663,24 euros derivada de la declaració de nul·litat d’un contracte relatiu a una cobertura de tipus d’interès (SWAP) arran d’un préstec hipotecari, després de la desestimació del recurs d’apel·lació interposat per l’entitat a la primera sentència. Ens ho explica la Regidora d’Hisenda, Margalida Vives.