Un milió més per inversions al poble

Margalida Vives, Regidora d’Hisenda Aj de Son Servera

El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, reunit en sessió extraordinària aquest dimarts, 7 de setembre, ha aprovat una nova modificació de crèdit en el pressupost del 2021 per tal de poder executar diferents actuacions de millora en tot el municipi, especialment projectes que afecten directament els equipaments i les instal·lacions municipals.Aquesta modificació de crèdit ha estat possible després que, a causa de la pandèmia de la Covid-19, el Govern suspengués fins al 2021 l’obligació de compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària per part de les administracions, cosa que ha permès poder disposar del superàvit i dels romanents de tresoreria acumulats per tal de fer actuacions i inversions al municipi.Des que es va anunciar l’alliberament d’aquests fons, l’Ajuntament ha destinat un total de dos milions noranta mil euros de superàvit a projectes i ajudes per a la ciutadania.