Sessió Plenària extraordinària de dia 22-12

Sessió telemàtica

Sessió Plenària extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2020.

  1. Proposta de reconeixement de la urgència de la sessió.
  2. Expedient 2978/2020. Proposta d’aprovació de les subvencions destinades a empreses del municipi de Son Servera per protegir l’activitat econòmica local i l’impacte econòmic de la COVID-19.
  3. Expedient 3389/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme obres d’inversió de competència municipal, l’adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres.
  4. Expedient 3299/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entreel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per assolir els objectius 2030 prevists per Pacte de les Batlies de Mallorca.
  5. Expedient 3185/2020. Proposta d’aprovació del calendari d’activitats de recorregut per a l’any 2021.
  6. Expedient 3366/2020. Proposta d’aprovació del expedient extrajudicial de crèdit REC 8/2020.