Sessió Extraordinària de ple de dia 7-9-2021

Aquesta es la sessió plenària extraordinària celebrat dia 7 de setembre de 2021, on s’han aprovat les despasses del superàvit.