Rejovenir el PSOE, per J.L. Del Reino

Justament, és el discurs del moment: cal rejovenir el primer partit de l’oposició. Però clar, una cosa és dir-ho i una altra, molt diferent, especificar en qui dimonis s’ha de rejovenir.
Però no ens enganyem. El PSOE és un partit vell amb idees velles i encara comptant amb gent jove i maca, manquen de la preparació necessària i de l’experiència suficient per idear la manera de poder rejovenir el partit, o sigui, adequar-ho a les noves generacions polítiques. El problema principal al que s’enfronta el flamant nou secretari general és l’habitual en els diferents “Psoes” dels últims temps: la falta d’un programa adequat per als temps nous que viu el nostre país. Aquest programa no pot consistir exclusivament a “treure al PP del govern”, ni en els quatre o cinc  habituals: Unir-se als partits habituals per tirar al PP del govern, Espanya ha de ser una federació de nacions, les retallades, la falta de llibertats, etc., etc.
Primer, perquè ningú es creu a hores d’ara que el PP estigui fent les coses malament. L’atur baixa en gairebé un milió de persones, les retallades, propiciats pel Sr. Zapatero, eren obligats, però ara, a mesura que es puguin pagar els deutes heretats, aniran desapareixent. Una Espanya federal no deixa de ser una boxada més. Les nostres Autonomies tenen més poder que la majoria de països federals i a més, els catalans no volen més poder, volen la independència. A Espanya no hi ha falta de llibertats. Aquestes solament es troben a faltar a Cuba, Veneçuela i altres llocs on governen els comunistes. I, així, indefinidament.
El que necessiten, abans de començar a parlar, és coherència. El Sr. Pedro Sánchez, flamant nou Secretari General, no pot defensar les retallades en temps de el enyorat ZP perquè era un mandat dels alemanys i criticar les mateixes retallades ara perquè els fa el PP. De la mateixa manera que el “papelón” o ficada de pota del Psoe amb l’elecció del socialista Junker a Europa.
En una paraula, necessiten un projecte propi. I en dir propi vull significar que no es tracta d’un “copiar i pegar” dels programes de Podemos, o qualsevol de les Esquerres reals o unides i, molt menys, fer-li el joc als nacionalistes.
Molts espanyols desitjaríem un Psoe fort. Tant que aconseguissin un nombre de vots similar o superior al PP, perquè el perill real d’Espanya no és un altre que un Govern que sortís de les urnes format per aquells que l’única cosa que desitgen és convertir el nostre País en un nou Regne de Taifas, naturalment sense Rei i portar-nos una nova República tan trista com les dos anteriors.

José Luis del Reino

 

REJUVENECER  EL  PSOE

Justamente, es el discurso del momento: hay que rejuvenecer el primer partido de la oposición. Pero claro, una cosa es decirlo y otra, muy diferente, especificar en qué demonios se debiera rejuvenecer.

Pero no nos engañemos. El Psoe es un partido viejo con ideas viejas y aún contando con gente joven y guapa, carecen de la preparación necesaria y de la experiencia suficiente para idear la manera de poder rejuvenecer el partido, o sea, adecuarlo a las nuevas generaciones políticas. El problema principal al que se enfrenta el flamante nuevo secretario general es el habitual en los diferentes Psoes de los últimos tiempos: la falta de un programa adecuado para los tiempos nuevos que vive nuestro país. Este programa no puede consistir exclusivamente en “sacar al PP del gobierno”, ni en los cuatro o cinco mantras habituales: Unirse a los partidos habituales para echar al PP del gobierno, España debe ser una federación de naciones, los recortes, la falta de libertades, etc., etc.

Primero, porque nadie se cree a estas alturas que el PP esté haciendo las cosas mal. El paro baja en casi un millón de personas, los recortes, propiciados por el Sr. Zapatero, eran obligados, pero ahora, a medida que se puedan pagar las deudas heredadas, irán desapareciendo. Una España federal no deja de ser una bobada más. Nuestras Autonomías tienen más poder que la mayoría de países federales y además, los catalanes no quieren más poder, quieren la independencia. En España no hay falta de libertades. Estas solo se echan de menos en Cuba, Venezuela y demás lugares donde gobiernan los comunistas. Y, así, indefinidamente.

Lo que necesitan, antes de empezar a hablar, es coherencia. El Sr. Pedro Sánchez, flamante nuevo Secretario General, no puede defender los recortes en tiempos del “añorado” ZP “porque era un mandato de los alemanes” y criticar los mismos recortes ahora porque los hace el PP. Del mismo modo que el “papelón” o metedura de pata del Psoe con la elección del socialista Junker en Europa.

En una palabra, necesitan un proyecto propio. Y al decir propio quiero significar que no se trata de un “copiar y pegar” de los programas de Podemos, o cualquiera de las Izquierdas reales o unidas y, mucho menos, hacerle el juego a los nacionalistas.

Muchos españoles desearíamos un Psoe fuerte. Tanto que consiguieran un número de votos similar o superior al PP, porque el peligro real de España no es otro que un Gobierno que saliera de las urnas formado por aquellos que lo único que desean es convertir nuestro País en un nuevo Reino de Taifas, naturalmente sin Rey y traernos una nueva República tan triste como las dos anteriores.

 

José Luis del Reino