Reforma de la plaça Nova

L’Ajuntament ha iniciat un procés de transformació de l’estructura viària del nucli urbà que trenca les inèrcies del pas de trànsit rodat pel nucli i recupera aquests espais públics pel passeig.

El termini d’execució previst és de 4 mesos i la dotació pressupostària és del voltant de 700.000 €, dels quals 500.000 € són subvencionats pels ajuts de la Borsa del Consorci d’Allotjaments Turístics.En aquest projecte que té per objectiu l’embelliment tant de la plaça Nova com del carrer Sant Antoni, també s’arreglarà la xarxa de clavegueram i se soterrarà la d’enllumenat, per tal de fer-los mediambientalment més sostenibles, i s’adaptaran les voreres a persones amb mobilitat reduïda. 

Carrer de Sant Antoni 
El projecte del carrer Sant Antoni elimina les barreres arquitectòniques i millora l’accessibilitat universal a través d’una nova pavimentació amb prioritat al vianant que millora el tractament de voravies amb un sistema de plataforma única que elimina per complet els desnivells i graons del carrer. P

Plaça Nova
Per la seva part, la plaça Nova es té previst es converteixi en un espai modern, accessible i més natural, integrat en l’àmbit urbà, sense barreres arquitectòniques i amb ombra, amb arbrat sostenible i amb jocs infantils de fusta natural.L’objecte de les obres és convertir la plaça i el carrer, fins a les Escoles Velles, en un tram més accessible i amb les infraestructures necessàries i modernitzades per aconseguir una imatge unificada d’aquest tram i convertir-lo en un passeig agradable i una plaça més familiar, atractiva per a les famílies i els infants.