Reciclatge en xifres

Durant el 2019, l’Ajuntament de Son Servera ha rebut 270.163,69 euros d’ECOEMBES i ECOVIDRIO en compensació pel sobrecost que els municipis assumeixen per la implementació d’una recollida selectiva. Concretament, 226.831,23 euros, la quantitat més gran, corresponen al reciclatge d’envasos lleugers; 23.141,46 euros al paper i cartó, i els 20.191 euros restants al reciclatge de vidre.

Aquests ingressos nodreixen iniciatives municipals per incentivar la recollida selectiva dels establiments a través del Programa d’Inspecció Tècnica de Residus, el programa del FORM i el programa ITR per a comerços, amb el qual, de mitjana, els establiments adherits s’estalvien un 33 % de la taxa de fems; o el programa de bonificacions per a hotels que els aporta un abonament pel correcte tractament de la matèria orgànica.


El 17 de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge; un reciclatge que a Son Servera ha augmentat 15 punts percentuals des del 2014, quan el percentatge de recollida selectiva tan sols suposava un 13 % del total del residus generats al municipi. 

El 2019 el percentatge de residus que es destinen al reciclatge al municipi assoleix valors del 28,9%, una xifra que ha permès no només aquesta compensació dels costos del servei de recollida selectiva sinó també reduir el nombre de residus que es destinen a la incineració, els quals suposen un cost per al consistori. Tot i això, el 2019 el cost de la incineració va ser encara de 956.303,34 euros, molt més baix que el 2013 quan superava el milió d’euros. No obstant això, una xifra que confirma la necessitat de seguir fent feina per continuar fent créixer les xifres de reciclatge, però també per reduir la quantitat de residus que produïm en general.

L’Agenda 2030 ja encamina els seus objectius i propostes cap aquest propòsit i dibuixa la fulla de ruta per al desenvolupament sostenible, on podem trobar, entre altres punts, la meta de reduir residus de forma considerable mitjançant activitats de prevenció, reducció i també reciclatge. Avançar amb un model de de producció i consum cap a una economia circular. 

En aquest sentit, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, també estableix com a objectius en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge reduir un 10 % abans del 2021 la generació de residus respecte de l’any 2010, i abans d’aquesta mateixa data augmentar, com a mínim, fins a un 50 % per pes i per fracció de residus domèstics i comercials recollits selectivament. Al municipi, tot i que la xifra de reciclatge vagi per amunt, la de producció de residus ha augmentat un 9 %, cosa que ens indica que tot i la feina hem de seguir treballant per assolir aquests objectius definits a escala mundial. 


És feina de tots poder aconseguir-ho. Uns objectius que no només ajudarien a reduir despesa municipal sinó que també es podrien veure reflectits en una rebaixa de la taxa de fems i, evidentment, en una millor gestió de residus i qualitat ambiental per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.