Període de pagament de tributs

Pagament de tributs en termini voluntari de l’Ajuntament de Son Servera corresponent a l’exercici de 2013.

Termini voluntari de pagament: de l’1 d’octubre al 2 de desembre de 2013.

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT

1. Si teniu l’avís de pagament (rebut):

– Per Internet, al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears-ATIB- (http://www.atib.es > Tributs locals

– Pagament de tributs locals de cobrament periòdic: mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.

– A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents:

La Caixa; Sa Nostra; Banca March; BBVA; Banco Santander Central Hispano; Banesto; Caja Madrid; Banco de Sabadell Atlántico-Solbank; Banco Popular-Banco de Crédito Balear-Banco Popular Hipotecario; Barclays; Banco de Valencia; Banco Pastor; Caixa Rural de Balears-Cajamar; Colonya, Caixa de Pollença; Ibercaja; Banco Gallego.

En els caixers automàtics de La Caixa, Sa Nostra i el BBVA.

2. Si no teniu l’avís de pagament (rebut):

Podeu obtenir l’avís de pagament a l’oficina de recaptació de l’ATIB, situada a la plaça de Sant Ignasi, 2, de Son Servera, o a qualsevol oficina de recaptació en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores.
Els dies 7, 8, 9, 10 i 11 d’octubre també es podrà obtenir l’avís de pagament o el document d’ingrés al Centre Cívic de Cala Millor, situat en el carrer de les Flors, núm. 3, en horari de 8.15 a 13.30 hores.

També podeu fer la consulta i, si escau, pagar a través de la carpeta fiscal, al web http://Www.atib.es. Per accedir a aquesta aplicació heu de tenir un certificat digital reconegut per l’ATIB, com per exemple, el DNI electrònic.