Més teatre escolar

Amb les obres: Sospitosos al restaurant d’Adelaida Frias i Quin desbarat d’assassinat de creació Col·lectiva, interpretades pels grups de 9 a 10 i de 7 a 8 anys, continua la mostra de teatre Escolar.