Les vetlades que entretenen

En només quinze dies i dos programes, Una Vetlada Junts de TV Serverina, està augmentant considerablement l’audiència.
El model de magazín, que te’l programa, encaminat a entretenir algunes de les nits, atípiques d’aquest Hivern, a causa de la situació que vivim, està aconseguint arribar de cada vegada a més gent. Gràcies a tots els que en seguiu i que ens animau a seguir.
I sobretot, demanar-vos que participeu en l’espai solidari que te’l programa, amb els aliments i producte d’higiene que podeu deixar al teatre La Unió o a la biblioteca de Cala Millor. Després són repartits entre la gent més necessitada del poble.