L’Ajuntament tanca el 2013 amb un superàvit

Segons ha informat el departament d’hisenda del Consistori, una vegada comptabilitzades totes les operacions i factures del 2013, l’Ajuntament de Son Servera ha liquidat el pressupost pertinent amb un superàvit d’1.407.311,11 euros. Aquests deriven de la diferència entre els drets reconeguts (ingressos), que han augmentat un 4 %, i les obligacions reconegudes (despeses), que han disminuït un 3 %, respecte la xifra pressupostada, tot i que aquesta xifra ja era inferior comparada amb la dels darrers exercicis.

Tot i que una part d’aquest superàvit es podria dedicar a noves inversions, l’objectiu de l’equip de govern és deixar aquest romanent a caixa per tal que repercuteixi directament en benefici dels proveïdors, que així podran cobrar en un termini de 30 dies. Si tenim en compte que molts d’aquests proveïdors són residents del nostre municipi, el superàvit repercutirà directament sobre l’economia local.

El regidor d’Hisenda, Jaume Servera, ha agrait l’esforç de tota la resta de regidors per tal d’acomplir amb el control de la despesa referent a cada àrea, i assenyala que això demostra que s’han fet els deures aquests darrers anys, mantenint tots els serveis generals bàsics que rep la ciutadania, tot i la gestió d’austeritat que s’està duent a terme.

A més, dins aquest exercici anual, aquesta gestió de control de la despesa ja repercutirà directament sobre la ciutadania amb una congelació de l’IBI, la baixada de l’impost de circulació i la taxa de fems. A més, es vol recordar als ciutadans que a les taxes de fems i clavegueram es poden beneficiar d’un 5% de descompte, si el seu pagament es realitza abans del 30 de juny del 2014.