La Bandera de Festes tornar a lluir

La bandera de Sant Joan torna a lluir damunt la torre de defensa del campanar, al que ens indica que comença la setmana de festes patronals.