Entrevista a Jaume Servera

Aquesta setmana feim un repàs als temes d’actualitat amb el portaveu del partit Popular Jaume Servera.