Els serverins pagaran menys en el transport urbà de Palma

L’Ajuntament de Son Servera signa un conveni amb l’Ajuntament de Palma i l’EMT de Palma per tal de subvencionar el transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l’EMT per als residents serverins amb les mateixes condicions que l’Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents, per mitjà de les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.

L’Ajuntament de Son Servera va demanar inicialment el reconeixement per als seus veïnats del ‘PERFIL UNIVERSITARI’. D’aquesta manera, els universitaris de Son Servera gaudiran de les mateixes tarifes de línies urbanes de l’EMT que els residents de Palma.

I, en conseqüència, l’Ajuntament de Son Servera subvencionarà les diferències entre la tarifa perfil no resident (1,15 €) i la reconeguda i aplicada al perfil UNIVERSITARI. Per tant, l’estudiant serverí pagarà 0,45 € i l’Ajuntament de Son Servera es farà càrrec dels 0,70 € restants.

La intenció d’aquest consistori és intentar pal·liar la gran despesa que han de fer els nostres estudiants quan han de partir cap a Ciutat per cursar estudis universitaris.

Natàlia Troya Isern

Regidora d’Urbanisme, Recursos Humans i Comunicació