Continua la Mostra de teatre Escolar

El grup d’11 i 12 anys de l’escola, dirigits per Arnau Serra, interpreta l’obre de Joaquim Carbó, El Jardí de Flaira-nas.