Arribem els impost

A partir del passat 1 d’octubre i fins dia 2 de desembre, ja es poden pagar els imposts d’activitats econòmiques, circulació i taxes municipals, en període voluntari. En total a Mallorca són 45 Apuntaments afectats, els que gestiona l’Agencia Tributària de les Illes Balears. Per fer els pagaments, si no estan domiciliats al banc, s’han de treure els impresos, bé per la web de l’ATIB amb el DNI Electrònic, Certificat Digital o el codi que facilita l’ATIB, o bé recollint els impresos a les oficines liquidadores, al nostre cas, la situada devora el jutjat de pau. Una vegada tenim els impresos, bé acudint a una sucursal bancaria col·laboradora, a través del web amb targeta de crèdit o mitjançat l’aplicació bancaria del mòbil, es poden fer els pagaments.

Aquests dies l’Agencia Tributària Estatal, també a fet publica, les rentes dels municipis del país. Son Servera, darrera Capdepera, és el municipi més pobre de les Illes Balears, amb una mitja de la renda bruta de 21.739 euros.