Ajudes al petit comerç

L’Ajuntament aprova una partida de 100.000 euros per ajudar a autònoms i petita empresa. L’ajudes econòmiques es desviaran de les partides de Festes (75.000 €) i turisme (25.000 €).