Superàvit d’enguany

La Regidora d’hisenda, Marga Vives, ens explica com s’invertirà el superàvit enguany.