downtown [Una serverina a San Francisco]

La imatge dels rascacels que formen el downtown vista de l'hotel Marriott. Un pot pensar que seria una part ben gran de la ciutat...però al contrari de LA o New York, San Francisco només té un petit nucli de rascacels que formarien bàsicament el districte financer.

About TVServerina