Hamburg, es llac estava congelat i es podia caminar per damunt després de 15 anys [Una serverina a Dubai]

About TVServerina