Un Libdup per celebrar 20 anys

Divendres passat, alumnes, professors i personal no docent de l’IES Puig de Sa Font va prendre part a l’enregistrament d’un Libdup organitzat per l’associació d’alumnes per celebrar els 20 anys del centre. A l’enregistrament i va col·laborar TV Serverina i aquest es el resultat.