Un incendi crema la terrassa de Bar de Can Teret

Eren poc més de les sis del matí, quan es pegava foc al bar Ca Teret del Polígon. El focus de l’incendi es produïa a la terrassa, confrontant d’una banda, amb el magatzem de fusta i per un altre amb el departament de pintures i dissolvents de la ferreteria de Can Morlà, sense que miraculosament es veiessin afectats per les flames. L’incendi s’iniciava a l’estufa de la terrassa, poc després el bar. S’ha intentat sufocar l’incendi amb extintors, mentre s’avisava a la Policia local. Una hora després les flames estaven controlades i els bombers accedien al local per a comprovar els desperfectes.