Torna en Picolin cap d’olla

La tradició d’en Picolin Cap d’olla, es va tornar a recuperar, per les festes de Sant Joan, va ser divendres passat després del pregó. Es tracta d’un home de bulto que dins les festes patronals actuava per entretenir el més petis.