Superàvit de les arques públiques

L’Ajuntament de Son Servera ha tancat l’exercici 2018 amb un superàvit pressupostari de 2.039.093,75 euros. 

D’aquests comptes també cal destacar la reducció de l’endeutament públic que ha tancat el 2018 al 31,19% i amb la previsió de seguir decreixent en el pròxim any fins al 20,45%. A més, el termini de pagament a proveïdors s’ha reduït a un termini de 19 dies. Segons ha informat el Consistori.