Son Servera “Terra d’acollida”

Son Servera es declara com a “Terra d’acollida” a les persones refugiades de Síria

 

L’Ajuntament de Son Servera va aprovar a la sessió ordinària del ple del passat dijous, 17 de setembre, l’acord institucional de tots els grups municipals que formen el consistori per declarar Son Servera com a “Terra d’acollida” a les persones refugiades de Síria.

Totes aquelles persones interessades en donar suport a les persones refugiades poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Son Servera, que informarà sobre recursos disponibles i les línies d’actuació que es poden dur a terme per donar una resposta adequada a la situació actual.

A continuació, es transcriu la proposta d’acord íntegra:

 

 “PROPOSTA D’ACORD PEL SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES I DECLARACIÓ DE SON SERVERA COM A TERRA D’ACOLLIDA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Al març de 2011 començà la guerra civil Síria i les conseqüències són assoladores: ciutats completament destruïdes, més de 200.000 morts i 4 milions de persones desplaçades.

Però aquest no és l’únic cas, a altres indrets com Afganistan, Iraq, Eritrea, Mali i altres països tant africans com d’Orient Pròxim, milers de persones també escapen de guerres civils, dictadures cruels,la fam, les malalties o el terror de l’Estat Islàmic.

La Agencia de Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) estima que al 2014 aquests conflictes provocaren 59 milions de refugiats. La pitjor dada en 30 anys, la pitjor crisi humanitària des de la II Guerra Mundial

Al 2015, segons les dades d’ACNUR, prop de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que va d’any a Europaper la ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. Gairebé 2.500 han mort en l’ intent.

Arribat a aquest punt, s’ha de diferenciar entre refugiats i migrants per raons econòmiques.

Els refugiats són persones que escapen de conflictes bèl·lics o persecucions i sol·liciten protecció a altres països. La denegació d’asil i la devolució als seus països d’origen suposa un greu perill per la seva vida.

Per la seva part, els migrants decideixen traslladar-se a altres països, no per raons de perill de mort, sinó principalment per millorar la seva qualitat de vida en la recerca d’un treball o una educació, la seva reunificació familiar, etc.

Aquesta diferenciació entre refugiats i migrants és fonamental, ja que confondre aquets dos conceptes podria tenir conseqüències desastroses per la vida i la seguretat de les persones refugiades.

A aquestes darreres ones de desplaçats a Europa, trobem tant persones refugiades com migrants. Als primers se’ls han d’aplicar les normes d’asil i protecció, tan internacionals com nacionals, garantint el seu dret d’asil, els seus drets humans bàsics i unes condicions dignes i segures per viure. Als segons se’ls apliquen les normes d’immigració nacional i, al cas d’Europa, les directrius europees.

Davant l’actual situació d’emergència humanitària, recentment, la Comissió Europea ha proposat l’acolliment de 120.000 refugiats entre els països que formen la Unió Europea, i Espanya ha acceptat la quota assignada per la Comissió de 14.931 persones.

Per la seva banda, la societat europea ha pres consciència de la situació i es mostra més compromesa que mai amb la crisis dels refugiats.

Per tot això, els grups municipals sotasignants proposen al ple de l’Ajuntament de Son Servera l’adopció dels següents acords.

 

ACORDS

 

1.- El Ple de l’Ajuntament de Son Servera sol·licita al govern de l’estat espanyol un compromís ferm de solidaritat amb les persones refugiades, a l’alçada de la situació d’emergència que vivim i a l’alçada del que s’espera de la Unió Europea. Concretament, instem al Govern Central:

* A promoure, en el si de la Unió Europea, una resposta adequada a la crisi que s’està vivint, mitjançant la posada en funcionament d’un Programa d’actuació de Reassentament generós i en el qual esfixin quines seran les actuacions que s’han de dur a terme tan a curt com a llarg termini.

2.- L’Ajuntament de Son Servera insta el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca a implicar-se en la resposta a aquesta crisi humanitària i a coordinar la resposta d’institucions locals, organitzacions i particulars.

3.- L’Ajuntament de Son Servera es posa a disposició del govern central, del govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca per col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’acolliment de persones refugiades dins el pla de resposta que articulin les administracions.

4.- El plenari del nostre ajuntament declara Son Servera terra d’acollida de les persones sirianes que han hagut de fugir de la seva terra a causa de la guerra, i manifesta la voluntat del nostre poble de formar part de la xarxa de municipis d’acollida.

5.- L’Ajuntament de Son Servera informarà als ciutadans i associacions locals interessades en donar suport a les persones refugiades  per avaluar els recursos disponibles i les línies d’actuació que es poden dur a terme per donar una resposta adequada a l’actual situació.

6.- Notificar aquests acords a la Delegació del Govern, al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, a la FEMP mitjançant “l’Oficina de Coordinació Municipal d’Ajuda al Refugiat” (creada per la FEMP).