Son Servera té bona qualitat ambiental

L’estiu passat, del 19 de juny al 28 d’agost de 2014,segons informa l’Ajuntament, es varen realitzar al municipi unes mediacions atmosfèrics mitjançant una estació mòbil que es va ubicar a la plaça Nova.

Una vegada rebut l’informe amb els resultats de la campanya del passat estiu, us volem posar en coneixement les seves conclusions:

– L’entorn urbà de Son Servera mostra, en general, una excel·lent qualitat de l’aire.

– Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat valors molt acceptables de SO2, NO2, PM10 i CO, i d’O3. Tots els valors registrats en els contaminants citats han estat significativament inferiors als nivells fixats en la legislació vigent. S’ha registrat una superació del valor límit diari per a la protecció de la salut de PM10, causada per un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes les estacions de Mallorca. La qualificació de la qualitat de l’aire a l’entorn urbà de Son Servera durant aquests mesos d’estiu és d’excel·lent, excepte l’ozó que podem qualificar de regular, encara que amb uns valors habituals per aquesta època de l’any.