Sessió Plenària Extraordinària de 16-08-2016

Sessió Plenària Extraordinària celebrada el 16 d’agost de 2016 a les 13 hores, a petició dels grups de l’oposició (PP, ON Son Servera i Més)

Ordre del dia de la sessió:

– Proposta d’obertura d’expedient informatiu per analitzar el grau de compliment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró. Expedient de contractació 16-2013.