Sessió plenària de dia 15-11-2018

Sessió ordinària de ple de dia 15 de novembre de 2018.

1-Aprovació de l’acte de sessió anterior.
2-Proposta de modificació de l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges.

3-Proposta d’aprovació de l’actualització de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2017.

4-Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per dur a terme actuacions relatives a la convocatoria de subvencions per al suport de serveis i/o accions diriguides a la joventut.

5- Proposta d’aprovació d’expediente extrajudicial de credit 5/2018.
6. Proposta d’aprovació de torns de la policia Local, mitjançant modificació d’articles.

7-Proposta ratificació de la disolució i liquidació de la societat municipal, Son Servera segle XXI.
8- Agraïment per actuacions realitzades l’horabaixa del dia 9 d’octubre al municipi de Sant Llorenç i proposta d’inici del procediment de sol·licitud de la concesió de la creu al Mèrit Policial amb distintiu blau de la Comunidad de les Illes Balears.

 

9- Porposta de la declaració de la FEMP de 25 novembre de 2018, del dia internacional de la eliminació de la Violència contra la dona.

Assabantats i mocions.

Precs i Preguntes