Sessió plenària de 21 de setembre

Sessió Plenària de dia 21 de setembre de 2017:

Aprovació entre el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera, per la instal·lació i/o adequació d’hidrants per emergències al municipi de Son Servera.
Reconeixement extrajudicial de crèdit.
Moció de suport al manifest “Per la reforma del sistema de finançament”

Assabentats i mocions.

Precs i preguntes.