Sessió plenària 18-5-2017

Sessió ordinària de ple celebrat dijous 18 de maig de 2017 a les 21 hores amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió de 16 de març de 2017.

2- Proposta d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions penitenciaries i l’Ajuntament de Son Servera per al compliment de les penes de treball a benefici de la Comunitat.

3-Proposta d’assignació del carrer de Margalida Llull.

4-Proposta d’adhesió al “Protocolo marco del programa agente tutor” de la FEMP.

5-Aprovació de la liquidació del pressupost 2016.

 

-Assabentats de resolucions de batlia i de Junta de Govern.

Precs i Preguntes.