Sessió ordinària de Ple del 19 de gener

Sessió ordinària de Ple del dia 19 de gener del 2017.

Ordre del dia:

  1. Proposta d’aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (17.11.2016 sessió ordinaària; 15.12.2016 sessió extraordinària i urgent ; 23.12.2016 sessió extraordinària i urgent).
  2. Proposta de modificació del Reglament regulador de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
  3. Proposta d’ assebentat i comunicación de resolucions de la Batlia.
  4. Proposta relativa al nomenament de representant municipal a diversos òrgans col·legiats.

 

5. Moció Fosses per a l’adhesió al Pla 2017 de fosses de les Illes Balears
6. Proposta d’aprovaci´de l’adhesió al conveni de col•laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera. Projecta pilot per a la implantaci’o de la mobilitat eléctrica.

7. Proposta d’apovació de l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i els Ajuntaments de Son Servera i de Sant Llorenç des Cardessar per al sanejament i depuració de Son Servera (Mallorca).
8. Aprovació del Reconeixament Extrajudicial de Credits REC 1/2017
9. Proposta d’estimació de l’al•egaci’o presentada i d’aprovaci’o definitiva del Reglament regulador del règim d’ús del shorts ecològics urbans del municipi de Son Servera.
10. Moció sobre prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.

Assabentat resolucions de Batlia i de Junta de Govern

Precs i preguntes