Sessió Ordinària de Ple de dia 21 de Novembre

Aquí teniu la sessió ordinària de ple celebrada el passat dia 21 de novembre de 2019.

Punt 1. Aprovació de les actes anteriors.
Punt 2. Proposta de l’aprovació de la modificació puntual per adequació a l’ordenació de les APRs.

Punt 3. Proposta d’aprovació text del conveni de subvencions per a Ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport a la Joventut.
Punt 4. Proposta d’aprovació del nomenament de representants municipals a les Juntes rectores, Juntes Assessores i Patronats dels espais naturals protegits de les Illes Balears.

Punt 5. Proposta aprovació, expedient extrajudicial de crèdit 4/2019.

Punt 6. Proposta PP de suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Punt 7. Proposta PP per la modificació de la quantitat destinada a la línia d’ajudes del pla d’obres.

Punt 8. Proposta del PP per a la llei d’universitats descompte resident transport aeri Illes Balears.

Assabentats i Mocions d’urgència.

Precs i Preguntes.