Sessió Ordinària de Ple de 16-3-2017

1- Aprovació de l’acte de sessió de 19-01-2017

2-Proposta de declaració institucional. 8 de març dia internacional de la dona 2017.

3-Proposta de revocació del nomanament de fill il·lustre adoptiu al comte Rossi.

4- Proposta de justificació de la subvenció nominativa exercici 2016 de l’Associació de Persones Majors de Son Servera.

5-Proposta de moció d’adhesió a “alcaldes por la paz” (Majors for peace)

6- Modificació contracte de serveis.

7-Aprovació justificació de la subvenció nominativa exercici 2016 del club Son Servera Basquet.

8- Modificació pressupostària 4/17. Credit extraordinari 1/2017.

9- Aprovació factures amb objecció REC 2/2017.

Assabentats de Batlia i Junta de Govern Local i Precs i Preguntes.