Sessió Ordinària de dia 18-1-2019

Sessió Ordiària de ple de dia 18 de gener de 2019.

1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors (15.11.2018 ordinària; 29.11.2018 extraordinària; 27.12.2018 extraordinària)

2. Expedient 3/2019. Proposta d’aprovació de l’acord d’increment retributiu del personal públic de l’Ajuntament de Son Servera del 2.25 % en virtut del Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

3. Expedient 3533/2018. Proposta d’aprovació de l’acord del Pla Anual Normatiu 2019.

4. Expedient 3542/2018. Proposta d’aprovació de l’acord de modificació de l’article 27 de l’Acord aplicable al personal funcionari, en relació a les beques per estudi.

5. Expedient 3545/2018. Proposta d’aprovació de l’acord de modificació de l’article 26 del conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Son Servera, en relació a les beques per estudi.

 

6. Expedient 3491/2018. Proposta d’aprovació de l’acord de renúncia com a regidora municipal de Isabel Carmen Llinàs Warthman

Proposta d’urgència:

7. Expedient 69/2019. Proposta d’aprovació de l’acord de d’aprovació del Conveni per al Desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi, prèvia ratificació de la urgència.

Assabentats i Precs i Preguntes.