Sessió extraordinària de ple de dia 17 d’abril

Sessió extraordinària urgent de Ple de dia 17 d’abril de 2015.

Ordre del dia de la sessió:

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2. Donar compte de la renúncia de Jaume Servera Lliteras com a regidor de les àrees de Comptes, Hisenda i Policia i com a membre de l’equip de Govern.

3. Assabentament del decret dela Batlia núm. 528/2015, de 15 d’abril, de modificació de l’Àrea municipal de Turisme, Fires, Festes, Modernització, Comptes i Hisenda, i de l’Àrea municipal de Comerç, Relacions Institucionals i Policia.

4. Proposta d’aprovació de la modificació d’algunes retribucions amb dedicació exclusiva i parcial de càrrecs de la Corporació.