Sessió de ple de dia 17 de setembre

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 16 de juliol de 2020. Expedient 2219/2020. Proposta d’aprovació del Conveni de Targeta Ciutadana entre l’Ajuntament de Palma, l’Empresa Municipal de Transports de Palma SA (EMT- Palma) i l’Ajuntament de Son Servera.

3. Expedient 1636/2020. Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament d’ajudes
econòmiques de serveis socials de l’Ajuntament de Son Servera.

4. Expedient 2328/2020. Proposta d’aprovació del Pla estratègic d’Igualtat de Son Servera.

5. Expedient 2393/2020. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2020.

Precs i preguntes.