Sense carril bici a Joan Servera Camps

Finalment, la majoria de regidors de l’Equip de Govern s’ha decantat per suprimir definitivament el carril bici de l’Avinguda Joan Servera Camps de Cala Millor. Aquesta decisió, i els fets viscuts els darrers mesos (un dia es lleva, l’altre es recupera, l’altre es redueix i finalment es suprimeix definitivament), ha provocat que el Partit Popular demani un ple extraordinari per aclarir el fets. Segons el portaveu popular, Jaume Servera, l’Equip de Govern no els hi ha facilitat cap tipus d’informe tècnic que avali les decisions preses darrerament, ni tampoc els hi ha donat cap tipus d’explicació. Davant aquesta situació, els populars van entrar ahir al matí, al registre del Consistori, una sol·licitud de convocatòria de sessió ordinària per debatre el tema.

Retirada del carril bci el mes d'abril 2014

L’Equip de govern ha fet arribar la següent nota de premsa als mitjans de comunicació, que reproduïm íntegrament:
“En la Comissió Executiva duita a terme ahir dimecres, 11 de juny, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Son Servera va decidir la conveniència de mantenir o eliminar el carril bici de l’av. Joan Servera Camps.

De principi, després de la sol·licitud dels comerciants de la zona en què demanaven l’eliminació total del carril bici, es va arribar a l’acord unànime, juntament amb els mateixos comerciants, de realitzar-hi una reestructuració tot mantenint el vial per a bicicletes més estret i poder així incorporar una zona blava destinada a aparcaments.

Però un cop executada la reestructuració, atenent les queixes veïnals i els greus problemes de seguretat trobats en la reestructuració, l’Equip de Govern ha decidit rectificar-ne el projecte inicial.

Quant al posicionament dels diferents partits que conformen l’Equip de Govern municipal, d’una banda els Independents, Esquerra i PI defensaven l’alternativa d’eliminar-lo, mentre que el PSOE va mantenir i va defensar l’alternativa de mantenir-lo. Atesa la complexitat del tema en qüestió, ambdues parts oferiren arguments vàlids: els defensors d’eliminar el carril bici al•legaren la necessitat de donar solució als problemes dels comerciants i prioritzar així la potenciació de les empreses del municipi ubicades en el tram afectat; mentre que el Partit Socialista avalà l’import de la inversió pública ja feta per executar aquest tram que ara es pretén eliminar, alhora que facilitar així l’accés directe a la costa i al carril bici que hi circula, la qual cosa redunda en l’interès dels ciutadans que utilitzen el carril bici.

Amb tot, una vegada conclòs el debat, es varen votar ambdues propostes i guanyà l’alternativa d’eliminar el carril bici, per la qual cosa tots els partits que componen l’actual Equip de Govern accepten sense cap reserva aquesta decisió.

En qualsevol cas, es deixa oberta la possibilitat d’un futur acondiciament per a vianants d’un tram de l’av Joan Servera Camps”.