Seguiment informàtic del servei de neteja viària

Aquesta és la nota informativa que ha emès l’Ajuntament referent a la neteja viaria:

L’Ajuntament de Son Servera contínua realitzant esforços per millorar la neteja i el manteniment dels espais públics del municipi. Per això ha publicat a la seva plana web un visor que permet visualitzar les rutes de neteja realitzes per totes les màquines agranadores del servei. El podreu trobar a l’apartat específic del Servei de neteja viària i jardineria de l’Àrea de Medi Ambient.

Gràcies a la informatització del servei de neteja viària i jardineria, a la identificació mitjançant uns dispositius especials (TAG) a diversos elements dels quals ens interessa disposar d’informació (zones verdes, papereres, zones de jocs infantils, etc) i a la instal·lació de GPS a les màquines agranadores, podem informar els ciutadans de les rutes realitzades per les màquines agranadores durant els 15 dies anteriors i les previstes (rutes teòriques). També s’ofereix informació sobre les activitats duites a terme a les zones verdes i els parcs infantils del municipi en un determinat dia.

Esperam que la informació que posam a la vostra disposició us pugui resultar útil.