Segueix en directe els nostres informatius electorals

Aqui, es podran veure en streaming i en directe, els informatius de la jornada electoral d’avui.

A les 10, 13:30, 20 i 21 hores s’emetran informatius en directe.