Segell de qualitat homologat per establiments hotelers

Més del 60% d’allotjaments de Son Servera, de 3 o més estrelles, disposaran enguany d’un segell de qualitat homologat. L’Ajuntament de Son Servera ha renovat enguany el Conveni de col·laboració de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per dur a terme la gestió  i impuls del sistema integral de qualitat turística en destinació, la Regidoria de Turisme, aposta novament per la Qualitat Turística del municipi. De fet, enguany més del 60 % dels allotjaments de 3 estrelles o més del municipi de Son Servera gaudiran d’un segell de qualitat homologat per les administracions turístiques.

Aquest és el resultat de dos anys treballant en millorar i garantir la qualitat dels nostres establiments per als turistes i residents. Així, i encara que l’augment més significatiu es trobi en hotels i apartaments d’aquestes categories, també ja hi ha allotjaments de categories inferiors que disposen de segell de qualitat, i d’altres que ja han mostrat el seu interès per formar-ne per el proper any. Tots aquests establiments han considerat que la qualitat és un valor afegit per al seu negoci. A més, s’estan incorporant altres tipologies d’establiments, com ara bars i restaurants.

Però el més interessant del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) és la sinergia existent entre establiments turístics i Ajuntament. Així, mentre que els primers s’esforcen per oferir un servei i establiments de qualitat, el segon respon a les peticions dels establiments tot prioritzant i duent a terme accions que ells mateixos sol·liciten i que consideren determinants, per tal que la destinació vagi millorant dia rere dia. El resultat és, doncs, una línia de treball conjunta amb un únic objectiu: que Son Servera sigui una destinació de qualitat.

De fet, i fruit dels grups de millora en què participen els establiments adherits, durant tot l’any anterior i fins ara s’han realitzat diverses accions de millora. Així, des de la Regidoria d’Obres i Serveis s’han dut i s’estan duent a terme tasques sobre aquests aspectes tals com la restauració de faroles, incorporació de faroles a punts foscs, restauració de bancs, restauració de zones verdes de la zona de Cala Bona, restauració de voravies… Segons informa Miquel Espases, regidor de Vies i Obres, s’elaborarà una memòria on es detallaran les tasques fetes per aquest Departament.

El conjunt dóna un valor afegit al municipi i l’ajudar a ser més competitiu davant altres destinacions.

Per tots aquells establiments que encara no es troben adherits, l’Ajuntament té previst, a primers d’octubre, realitzar una jornada de sensibilització on es donarà tota la informació al respecte.