Salutació de Nadal del Partit Popular

Salutació de Nadal de Jaume Servera, President de la Junta Local del Partit Popular a Son Servera.