Ruta artística Color Millor

Color Millor, és el nom que rebrà la nova ruta d’art que posa en marxa el Consorci turístic de Cala millor i que anirà encaminat a rehabilitar velles casetes de transformador d’electricitat o d’aigües residuals de la zona costanera, pinta-les amb una temàtica pròpia del lloc on es troben. Encetarà aquestes rutes quatre obres de l’artista serveri Sath i s’aniran ampliant amb any pròxims. Totes elles estaran unides per carril vici o bé per rutes ja promogudes pel Consorci.