Reunió pel tancament de la plaça

Per atallar les queixes i controvèrsies veïnals sorgides després que s’anunciés que es pretenia tancar l’accés a la plaça de Sant Joan, certes hores al dia depenent de si és temporada estival o hivernal, La batlessa, Natalia Troya i el regidor d’urbanisme, Antoni Servera, juntament amb el cap de la policia Local, es varen reunir abans-d’ahir vespre, al teatre La Unió, amb totes les persones que havien fet arribar la seva disconformitat amb el tancament (un centenar), per explicar-los detingudament el projecte de tancament proposat pel Consistori i escoltar les alternatives de veïns i comerciants, per valorar-les abans de prendre una decisió definitiva. La proposta consistorial, després de tancar els carrers de la plaça, amb pilones mecàniques, donava accés als domicilis dels veïns afectats, per l’estret carrer Glossador Calafat, fet que dificulta el pas de furgonetes i de certs models de cotxes. Aquesta solució no agrada ni ha veïnats, ni a comerciants, que van proposar les seves, des de tancar sols els caps de setmana, fins a canviar d’adreça el carrer Fra Garí o deixar el carrer Doctor Servera, per a l’accés dels veïnats. Altres propostes van ser la de no tancar amb les pilones mecàniques, sinó solament amb senyals de trànsit on només podrien accedir els veïnats afectats pel tancament, aquestes mesures anirien acompanyades d’un increment del control de policia Local. Els veïnats es mantenien foorts davant la demanda de poder accedir als seus domicilis quan l’accés a la plaça estigui tancat. Finalment es va crear una comissió de seguiment, que estarà composta per representants dels veïnats, un representant dels comerços i representants del Consistori que debatran el tema abans de prendre una decisió definitiva.