Retribucions de la nova Corporació Municipal

Durant el transcurs de la sessió extraordinària celebrada avui migdia, s’han aprovat les retribucions que tendran els membres i grups de la Corporació Municipal, que són les següents:

Membres de l’equip de govern

– Batlia: 42.400 €/anuals amb dedicació exclusiva

– Regidoria Vies i Obres, Patrimoni i Medi Ambient: 25.480 €/anuals amb dedicació del 70%

– Regidoria de Joventut, Cultura i Normalització: 18.200 €/anuals amb dedicació del 50%

– Regidoria d’Urbanisme, Agricultura i Pesca: 18.200 €/anuals amb dedicació del 50%

– Regidoria d’Hisenda, Turisme i Gent Gran: 29.120 €/anuals amb dedicació del 80%

– Regidoria d’Educació i Serveis Socials: 18.200 €/anuals amb dedicació del 50%

– Regidoria d’Esports i Participació Ciutadana: 18.200 €/anuals amb dedicació del 50%

– Regidoria de Fires, Festes i Mercats: 25.480 €/anuals amb dedicació del 70%

– Regidoria de Comunicació, Modernització, Mobilitat, Salut i Cementiri: 18.200 €/anuals amb dedicació del 50%

Les dedicacions de les Regidories es repartiran de la següent manera:

– Les que tenen dedicació del 80% destinaran 6 hores al dia, de dilluns a divendres.

– Les que tenen dedicació del 70% destinaran 5 hores al dia, de dilluns a divendres.

– Les que tenen dedicació del 50% destinaran 3’5 hores al dia, de dilluns a divendres.

Membres de l’oposició

– Per assistència a sessions plenàries: 360€/sessió fins a un màxim de 4.385’50€/anuals.

– Per assistència a Comissions Informatives: 28’50€/comissió fins a un màxim de 350€/anuals.

Grups polítics amb representació municipal

Cada grup polític, representat a la Corporació Municipal, tendrà una assignació de 95 €/anuals per partit més una assignació de 57 €/mensuals per cada membre del grup.