Retirada de posidònia

Platja de Sa Marjal

Des de la Regidoria de Turisme, es vol informar sobre el protocol publicat pel Ministeri de Medi Ambient que regula la retirada de la posidònia oceànica, ja que cada any es genera certa controvèrsia pel que fa a la neteja de les zones costaneres.

Segons l’apartat B.1 “Protocolo de buenas prácticas sobre los parámetros técnicos que conviene seguir para minimizar los impactos ambientales sobre las playas arenosas a la hora de realizar la limpieza mecánica y retirada de posidónia oceánica”, publicat pel Ministeri de Medi Ambient, no s’han de retirar les acumulacions de posidònia en períodes hivernals i només s’han de realitzar tasques de retirada a partir de dia 1 de maig fins al 31 d’octubre.

Per aquest motiu, tot tenint en compte que els visitants vénen bàsicament per gaudir de les platges, l’ajuntament demana que, ja que aquestes algues formen part d’un cicle natural de regeneració dels nostres arenals, s’informi i conscienciï als nostres visitants d’aquesta mesura mediambiental, amb la seguretat que de cada vegada més valorin, estimin i respectin l’estat natural de les nostres illes. Es tracta només d’un període curt de temps fins que aquestes tasques es puguin iniciar, i que ens ajudarà a mantenir l’excel·lent qualitat de les nostres platges a llarg termini.