Renovació del conveni del cicle formatiu de cuina

Curs 2012-2013

L’Ajuntament de Son Servera ha signat novament el conveni de col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia, conveni en el que també hi participen l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears, i l’empresa  Millor Sol S.A.

El conveni queda emmarcat dins la línia de col·laboració que manté la Conselleria amb els agents socials i la resta de poders públics per millorar l’oferta de formació professional i adaptar-la a les necessitats reals del món laboral.

Així, el conveni permetrà que els alumnes de Son Servera, que cada any són més per la gran acceptació del cicle, puguin rebre les classes pràctiques en un entorn professional, perquè la seva formació sigui la més aproximada possible a la que després se’ls demanarà al marc laboral.

Mitjançant aquest acord, Millor Sol, S.A. es compromet a cedir els espais necessaris, com la cuina, el magatzem el restaurant i el bar del seu hotel Millor Sun, per dur a terme les classes teòrico-pràctiques corresponents als mòduls professionals del cicle esmentat. En definitiva, l’equipament requerit.

Per la seva banda, el Govern Balear es compromet a aportar el professorat del programa de qualificació professional, garantint que aquests ensenyaments compleixen amb les prescripcions establertes a les normatives que les regulen.

I, finalment, els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç es faran càrrec de les despeses que puguin sorgir en concepte de lloguer per a la utilització de l’establiment on es realitzen les pràctiques, així com també facilitaran dependències que possibilitin a l’alumnat la continuïtat de les accions formatives i coordinaran l’impuls necessari perquè els alumnes del cicle assoleixin resultats òptims.