Reciclar és rentable

La gestió directa de la recollida selectiva del paper, cartró, vidre i envasos lleugers per part de l’Ajuntament, juntament amb les empreses Ecoembes i Ecovidrio, ha permès al consistori facturar la quantitat de 147.000 euros  p el material reciclable recollit des del mes de juny de 2012 fins el mes de febrer de 2014. Aquesta quantitat, ha explicat el batle i regidor de Medi Ambient, Antoni Servera, permetrà estudiar un rebaixada de la taxa de recollida de cara a l’exercici del 2015.