Pressupost 2018

A Continuació la Regidora d’Hisenda, Margalida Vives ens fa un breu resum de com són el pressupost pel 2018.