Premiats els hotels i apartaments que reciclen

IMG_6127L’Ajuntament de Son Servera retorna 54.853,81 € als hotels i apartaments de Son Servera que han gestionat correctament la matèria orgànica durant l’any 2016

Dijous 23 de febrer es va dur a terme al Teatre La Unió de Son Servera l’acte d’agraïment i reconeixement a la planta hotelera de Son Servera per la correcta gestió dels residus realitzada en els seus establiments durant la temporada 2016. Alhora s’aprofità l’acte per explicar les modificacions més rellevants de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans.

Gràcies a la correcta separació de matèria orgànica realitzada en 31 establiments turístics del municipi, aquests han rebut de l’Ajuntament una mitjana de 1.769,48 € en concepte de devolució d’ingressos per aquest fet, que s’ha calculat en funció de la matèria recollida en els seus establiments entre el 15 de març i el 15 de novembre.

Iniciatives com aquesta han permès que el municipi de Son Servera hagi passat d’un índex de recollida selectiva del 13,04 % durant l’any 2014 a un 24,69 % l’any 2016, amb puntes de recollida selectiva que han passat del 30 % els mesos d’estiu de l’any passat.

L’any 2016 la devolució d’ingressos ha estat de 66,72 € per tona de matèria orgànica recollida i gràcies a la nova Ordenança fiscal enguany es podrà retornar un màxim de 100 € per tona, sempre que no s’hagin detectat incidències en la recollida.

La nova Ordenança fiscal també introdueix un programa d’inspeccions tècniques de residus, que estableix una taxa diferent, reduïda, per a aquells establiments que sol·licitin l’adhesió al programa i superin satisfactòriament les inspeccions que realitzi l’Ajuntament en relació amb la correcta separació i gestió de les fraccions objecte de recollida selectiva. Entre d’altres establiments, s’hi podran adherir els restaurants, els bars i els locals comercials del municipi.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Miquel Espases, ha expressat la seva satisfacció per aquests resultats, alhora que ha engrescat nous establiments a adherir-se al programa, a fi que progressivament tot el sector hoteler i comercial del municipi siguin un model pioner a l’illa de gestió mediambiental.