Plenari gener 2010.

Sessió plenària de 21 de gener de 2010.

data:24/01/2010